خدمات مالي و حسابداري چيست ؟

خدمات مالیاتی، خدمات مالی، خدمات حسابداری، خدمات حسابرسی - شرکت تراز آزمون پاسارگاد

خدمات مالي و حسابداري چيست ؟

خدمات مالي و حسابداري

خدمات حسابداري به مجموعه اي از خدمات تخصصي در زمينه مديريت امور مالي يک کسب و کار گفته مي شود که معمولا توسط يک شخص يا يک شرکت حسابداري خبره ارائه مي شود. از آنجاييکه انتخاب يک حسابدار کارآزموده و امين دغدغه اصلي اکثر مديران واحد هاي اقتصادي به شمار ميرود لذا انتخاب يک شرکت حسابداري خبره و سپردن خدمات مالي و حسابداري خود به اين شرکتها اين گزينه را در اختيار مديران قرار مي دهد تا با هزينه کمتر مجموعه اي از حسابداران خبره را در کنار مجموعه خود داشته باشند به گونه اي که کمترين ريسک را (ناشي از اشتباهات و ناکارآزمودگي ) را به حداقل ممکن رسانده و همواره از مشاوره هاي مالي و مالياتي در کليه زمينه ها بهره مند خواهند شد.

خدمات حسابداري

خدمات حسابداري همه خدماتي هستند که براي مديريت امور مالي يک واحد اقتصادي به آن نياز خواهيد داشت. از ابتداي يک سال مالي تا پايان آن و از اساسي ترين و ساده ترين امور مالي و محاسباتي تا پيچيده ترين مسائلي که با قوانين مختلف سرو کار دارند.

خدمات حسابداري شرکت تراز آزمون پاسارگاد ( تاپ ) فارغ از اينکه شامل چه مواردي هستند، به چند نوع مختلف به کسب و کارها ارائه مي شوند.
۱-انواع خدمات مالي و حسابداري به صورت نظارت و کنترل مستمر بر کارکنان مالي واحد اقتصادي مشتري
۲-انوع خدمات مالي و حسابداري بصورت اعزام نيرو متخصص نسبت به زمان مورد نياز به واحذ اقتصادي مشتري
۳-انواع خدمات مالي و حسابداري بصورت دريافت مدارک و اسناد در خارج محيط مشتري

۱-خدمات مشاوره حسابداري و مالي بصورت نظارت و کنترل مستمر بر کارکنان واحد اقتصادي
اين نوع از ارائه خدمات حسابداري معمولا مورد انتخاب کسب و کارهايي است که خود داراي تيم حسابداري يا يک حسابدار هستند و تنها براي مديريت بهتر امور مالي نياز به مشاوره يا نظارت از سوي شرکت هاي حسابداري را دارند. در اين نوع ارائه خدمت حسابداري، شرکت حسابداري تراز آزمون پاسارگاد با نظارت و يا ارائه مشاوره مالي، به بهبود فرآيند و انجام امور مالي يک کسب وکار کمک مي کند. خدمات مشاوره حسابداري کاربرد زيادي دارند و مي توانند از انتخاب نرم افزار حسابداري تا پيچيده ترين مسائل مالياتي را شامل شوند.

۲-خدمات مالي و حسابداري بصورت اعزام نيرو متخصص نسبت به زمان مورد نياز به واحد اقتصادي مشتري
نوع ديگري از ارائه خدمات حسابداري، خدمات پشتيباني، عملياتي و فني در حسابداري است. خدمات عملياتي به طور معمول شامل راه اندازي سيستم هاي مالي
در شرکت ها و اتوماتيک سازي امور حسابداري در واحدهاي اقتصادي است. اين نوع از خدمات که از فني ترين خدمات حسابداري به شمار مي رود معمولا با پشتيباني همراه است.
جزئيات مربوط به نيازهاي حسابداري هر مجموعه نيز بستگي به عوامل زيادي دارد که شرکت تراز آزمون پاسارگاد خدمات آن ها را مورد بررسي قرار مي دهد و نسبت به ميزان
فعاليت آن شرکت و خدمات مالي مورد نياز مشتري در زمينه هاي مختلف اعم از ثبت کليه اسناد مالي ، تهيه گزارشات مورد نياز مديريت شامل جدول بهاي تمام شده ، بودجه بندي و …
نيروي متخصص خود را در شرکت مشتري مستقر مينمايد

۳ – خدمات مالي و حسابداري بصورت دريافت مدارک و اسناد در خارج محيط مشتري
نوعي ديگر از خدمات مالي و حسابداري شرکت تراز آزمون پاسارگاد دريافت مدارک از شرکتها در فواصل زماني مشخص ميباشد بصورتي که تماميه امور مالي و حسابداري مشتري در شرکت تراز آزمون پاسارگاد
انجام گرديده و همچنين تماميه فرايز مالياتي و بيمه اي شرکت نظير گزارش خريد و فروش فصلي ، اظهارنامه ارزش افزوده فصلي ، اظهارنامه عملکرد سالانه و ارائه ليست بيمه بصورت ماهانه همگي در زمان مقرر
انجام خواهد پذيرفت .

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *