خدمات مالی

خدمات مالی

تیم متخصص تراز آزمون پاسارگاد ( تاپ ) با بهره گیری از مدیران و کارشناسان متخصص، آموزش دیده و کارآزموده نسبت به ارائه انواع خدمات مالی و حسابداری اقدام می نماید. خدمات قابل ارائه با توجه به نیاز مشتریان به شرح زیر خواهد بود…

سیستم مالی

۱- طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم مالی: طراحی سیستم های مالی به جرات یکی از خطیرترین و مهم ترین مخاطرات یک فرآیند و چرخه های مالی است. تراز آزمون پاسارگاد ( تاپ ) با اتکا بر تخصص خود می تواند سیستم های سفارشی با توجه به نیاز مشتریان ارائه نماید. تمامی مراحل سیستم های مالی و اطلاعاتی مالی شامل طراحی، پیاده سازی، استقرار و آموزش کاربران توسط تراز آزمون پاسارگاد ( تاپ ) انجام می پذیرد.

خدمات حسابداری

1- خدمات حسابداری: تمامی مراحل حسابداری شرکت ها شامل ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارش به دو صورت اجرا توسط تیم تراز آزمون پاسارگاد ( تاپ ) و یا هدایت و راهبری توسط تیم تراز آزمون پاسارگاد ( تاپ ) قابل انجام خواهد بود. شایان ذکر است تراز آزمون پاسارگاد ( تاپ ) بسته به نیاز مشتری خدماتی نظیر اعزام کارشناس در محل مورد درخواست و نیاز مشتریان را دارد.

۲- تهیه و ارائه صورت های مالی اساسی: تیم تراز آزمون پاسارگاد ( تاپ ) این آمادگی را دارد تا در صورت نیاز مشتریان نسبت به ارائه فرآیند بستن حساب ها و تهیه و تنظیم صورت های مالی اساسی (صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان های نقدی) به همراه یادداشت های توضیحی به صورت منفرد یا تلفیقی جهت ارائه به هیئت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام و در نهایت حسابرس مستقل، و بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) ارائه نماید. شایان ذکر است تراز آزمون قادر است تا صورت های مالی اساسی را به غیر از زبان فارسی به زبان انگلیسی، به صورت ویژه به مشتریان ارائه دهد.